Monument voor Nederlandse Militairen

Het Monument voor Nederlandse Militairen is een oorlogsmonument in Katwijk. Het werd gemaakt door A M van Breugel. Het monument werd op 10 mei 1946 onthuld door baron van Voorst tot Voorst, burgemeester van Tilburg. Het monument bestaat uit een zandstenen obelisk van zeven meter hoogte. Daarboven staat een zandstenen kruis. Het herdenkt 25 soldaten van het 2e Bataljon-26e Regiment Infanterie en het Korps Politie Troepen die op 10 mei 1940 bij de strijd tegen de bezetter op de Maaslinie sneuvelden. Hun namen staan aan de zijkant vermeld.

Op de voorzijde van het monument staat de volgende tekst:

VAN DE BURGERIJ VAN HET LAND VAN CUYK
HET BATALJON II-26 R.I. EN HET KORPS P.T.
AAN HUN KAMERADEN
GEVALLEN 10 MEI 1940
HUN PLICHT VERVULLEND IN DEN ONGELIJKEN STRIJD
TEGEN DEN DUITSCHEN OVERWELDIGER
Namen

 • P. Bannenberg
 • J. Bavinck
 • D. Beers
 • P.J.J. Clevis
 • D.J. Compier
 • M. van ’t Geloof
 • J.J. Groenenberg
 • G.T. van Grunsven
 • A.S. Hendriks
 • F.G.H. van Hoogenhuize
 • A.J. Jacobs
 • H. Janssen
 • P.M. Jaspers
 • P.J. Litjens
 • J.F. Mallens
 • F. Nefs
 • J.H. Pels
 • J. Poppeliers
 • M. Roos
 • J. van de Rijt
 • A. Stoets
 • J. Tromp
 • P.L. Verplak
 • K. Verwey
 • J.H.A. ter Laak

Toelichting

 • Johannes Hermanus Arnoldus Maria ter Laak (1913) kreeg opdracht gevangen NSB-ers op 10 mei 1940 naar Frankrijk te brengen en daar te executeren. In Marseille werd die beslissing herroepen, waarna de NSB-ers vrijgelaten werden. Ter Laak behoorde tot het in Katwijk gelegerde detachement Politietroepen. Zij vertrokken met de veerboot prinses Beatrix naar Engeland . Hij werd op 1 oktober 1941 boven Nederland geparachuteerd en op 13 februari 1942 in Den Haag gearresteerd. Hij kwam via kamp Haaren in Mauthausen terecht waar hij op 7 september 1944 werd geëxecuteerd.
 • D.J. Compier, A. Stoets en P.L. Verplak liggen gezamenlijk begraven op de Bijzondere begraafplaats aan de Mariagaarde in Katwijk
 • Petrus Josephus Johannes Clevis (posthuum Bronzen Kruis) (8 maart 1911 – 10 mei 1940) is op 24 mei 2018 met beperkte militiare eer herbegraven op het Militaire Ereveld Grebbeberg.