Foto impressie

Een foto impressie van de inval op 10 mei 1940 tot de opening op 10 mei 2015.