Over ons

Naam en zetel

 1. Naam van de stichting is:
  1. Stichting Standhouden
  2. Publieksnaam: Rivierkazemat Katwijk Zuid
 2. De stichting is gevestigd in:
  1. Gemeente Cuijk

RSIN
Kamer van Koophandel:  63 96 06 72

Doel

 1. De stichting heeft als doel:
  1. Het in standhouden van de rivierkazemat Katwijk Zuid;
  2. Het beschikbaar stellen van de rivierkazemat Katwijk Zuid ten behoeve van educatie aan basis- en middelbare scholen in de gemeente Cuijk;
  3. Het beschikbaar stellen van de rivierkazemat Katwijk Zuid ten behoeve van educatie aan specifieke krijgsmachtonderdelen van het Ministerie van Defensie;
  4. Het houden van speciale herdenkingen van de gesneuvelden in de rivierkazemat Katwijk Zuid;
  5. Het doen van onderzoek naar de gebeurtenissen omtrent tien mei negentienhonderd veertig;
  6. Het verkrijgen van financiële middelen om deze doelstellingen te bereiken.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

 1. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. Openstelling van de rivierkazemat Katwijk Zuid;
  2. De inrichting van een (semi) permanente expositie betreffen de gevechten in Katwijk en omgeving;
  3. Het inrichten van een herdenkingsruimte voor de gesneuvelden van tien mei negentienhonderd veertig;
  4. Een functie te vervullen als netwerk voor kennisuitwisseling.

Beloningsbeleid
De stichting werkt met vrijwilligers, derhalve worden er geen beloningen en/of vergoedingen uitgekeerd, met als uitzondering reiskosten.

Bestuur van de Stichting Standhouden

Voorzitter:
Vacant

Secretaris:
Theo Hoefs
Hapseweg 11
5431 PA Cuijk

Penningmeester:
Henny Radt
Fazantenveld 74
5431 JC Cuijk

E-mail adres
info@stichtingstandhouden.nl

Bankrekeningnummer
RegioBank NL64RBRB 0919 5739 16

Bezoekadres
Rivierkazemat Katwijk Zuid
Everdineweerd
5433 KH Katwijk

Postadres
Secretaris Stichting Standhouden
p/a Hapseweg 11
5431 PA Cuijk

Openingstijden en telefoonnummer

 1. Op afspraak door te bellen naar: 06-48 35 63 68.
 2. Na afkondiging in lokale media.